Grannsamverkan Vendel

Över 100 Vendelbor håller koll i vår bygd

Samverkan för att minska brott

Grannsamverkan går ut på att boende i Vendel håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i närområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat. En metod som bygger på samarbete mellan boende och polis. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i Vendel.

Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder

Grannsamverkan är sedan hösten 2019 en undergrupp till Vendels Bygdegårdsförening. Våra aktiva frivilliga (över 100 Vendelbor) håller koll på grannar och bygden. I slumpvis ordning, närsomhelst, varsomhelst.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor via e-post: grannsamverkan@vendelsbygdegard.se

Information för dig som redan kör

Vi har ett löpande körschema med förskjuten tid, som är områdesindelat. Vi har från och med hösten 2020 fasat ut det gamla och manuella pappersschemat och gått över till ett digitalt körschema med SMS-funktion. Ett bättre och mer lätthanterligt system.

När ska jag köra? Logga in här och se din körtid

Bli en grannsamverkare du med!

Det är gratis att bli grannsamverkare. Gå med i gruppen och bli en del av trygghetsbevakningen i Vendel. I gengäld bevakar vi din adress. Fyll i formuläret så lägger vi till dig/er. Vi återkommer sedan med din första körtid. Du behöver inte vara medlem i Vendels Bygdegårdsförening, men det vore förstås trevligt om du vill bli det också…

Eventuellt meddelande eller fråga till grannsamverkan tillsammans med din anmälan