Grannsamverkan

Grannsamverkan Vendel

Samverkan för att minska brott

Grannsamverkan går ut på att boende i Vendel håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i närområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat. En metod som bygger på samarbete mellan boende och polis. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i Vendel.

Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Grannsamverkan är sedan hösten 2019 en undergrupp till Vendels Bygdegårdsförening. Våra aktiva frivilliga (över 100 Vendelbor) håller koll på grannar och bygden. I slumpvis ordning, närsomhelst, varsomhelst.

Bli en grannsamverkare

Det är gratis att bli grannsamverkare. Gå med i gruppen och bli en del av trygghetsbevakningen i Vendel. I gengäld bevakar vi din adress.
Du behöver inte vara medlem i Vendels Bygdegårdsförening, men det vore förstås trevligt om du vill bli det…

Eventuellt meddelande eller fråga till grannsamverkan tillsammans med din anmälan

Kontakta oss

grannsamverkan@vendelsbygdegard.se

Mer information

Besök Samverkan Mot Brott

BLI MEDLEM I BYGDEGÅRDEN

Det kostar 150:- /år Fyll i ansökan här

BOKA BYGDEGÅRDEN

Anordna ett eget event Boka online här

FRÅGAN ÄR FRI STÄLL DEN HÄR

Det är enkelt att ta kontakt Fyll i ett formulär