Hyresvillkor

Hyresvillkor och regler

Enkla villkor och regler när du ska boka Vendels Bygdegård

Läs och ta till dig informationen. Det är ganska enkelt och vi förutsätter sunt förnuft.

Hyresvillkor

 • Vendels Bygdegårdsförening (nedan nämnt VB) äger rätt att besluta om och godkänna bokning.
 • För värdesaker och kläder ansvaras ej. Hyresgäst står själv för försäkring för skador på egen egendom och person.
 • Hyresgäst är ersättningsskyldig för skador på egendom och / eller lösöre som tillhör VB.
 • Ovanvåningen får ej användas utan separat tillstånd.
 • Bokning är giltig först när reservationen bekräftats av VB bokningsansvarig.
 • Hyreskostnad enligt gällande prislista.
 • VB emotser förskottsbetalning till bankgiro/SWISH inom 10 dagar efter bekräftelse erhållits. I annat fall stryks bokningen.
 • Vid eventuell avbokning tidigare än 20 dagar innan bokad tid debiteras avgift om 200 kr. Vid senare avbokning än 20 dagar debiteras 50% av hyreskostnaden. Vid avbokning 7 dagar eller närmre debiteras 100% av hyreskostnaden.
 • Hyresgäst skall förvara och inte låna ut VB nyckel till obehöriga. All kostnad i samband med nyckelförlust och låsbyte debiteras hyresgästen.
 • Hyresgästens ansvar att vara införstådd med bygdegårdens säkerhetsinformation och förbinder sig att följa gällande föreskrifter.
 • Vid hyrestidens slut, skall lokalen vara väl städad och iordningställd enligt städschema. Vid behov av efterstädning debiteras hyresgäst 400:-/timme
 • VB förutsätter att hyresgäst blir nöjd. Återkoppling uppskattas.

Säkerhetsinformation

 • Utrymningsvägarna får inte blockeras med bord, stolar eller liknande.
 • Gästerna måste alltid informeras om säkerhet; utrymningsvägar, brandsläckare, återsamlingsplats.
 • Lokalen är försedd och besiktad med utrymmesåtgärder enligt gällande lagstiftning.
 • I byggnaden får max. 150 personer vistas.
 • Vid ankomst skall hyresgäst förvissa sig om var brandsläckningsutrustningen finns.
 • Placera ljus och marschaller på säker plats.
 • Rökning är förbjuden inomhus.
 • Rökning är tillåten utomhus. Vänligen släck och släng fimpar i avsedd askbehållare.
 • Eventuella tillstånd från myndigheter är sökta.
 • Det finns INGEN fast telefoni i bygdegården. Hyresgäst är skyldig att tillgodose åtminstone EN fungerande mobiltelefon under hela hyrestiden.

Skadebegränsande åtgärder vid brand

 1. RÄDDA – Utrym lokalen, Återsamlingsplats enligt utrymningstavla vid entrén
 2. LARMA – Ring SOS, nr 112 (Vendels Bygdegård, Husby 109 74895 Örbyhus (Husby, Vendel))
 3. SLÄCK – Använd utplacerade brandsläckare

Innan ni lämnar lokalen, se till att:

 • Alla levande ljus är släckta
 • Alla lampor i är släckta överallt
 • Städschemat är ifyllt
 • Ni lämnar lokalen från köksdörren
 • Inga personer uppehåller sig i lokalen utan lov
 • Spisar och kaffekokare är avstängda
 • Luftvärmepumparna är i läge OFF.
 • Köksfläktar är avstängda
 • Dörrar och fönster är stängda och låsta/reglade
 • Ytterdörren på framsidan är låst från insidan

Frågor?

Kontakta oss här

BLI MEDLEM I BYGDEGÅRDEN

Det kostar 150:- /år Fyll i ansökan här

BOKA BYGDEGÅRDEN

Anordna ett eget event Boka online här

FRÅGAN ÄR FRI STÄLL DEN HÄR

Det är enkelt att ta kontakt Fyll i ett formulär