Integritetspolicy

Integritets- och personuppgiftspolicy

Bygdegården bygger förtroende och har transparens

Vendels Bygdegårdsförening, organisationsnummer 817300-1853, (nedan nämnt föreningen) följer GDPR. Bygdegården bygger förtroende och har modern transparens mellan föreningen och dig som medlem. Personuppgifter är just precis vad namnet indikerar – personliga. Genom att godkänna medlemsvillkoren godkänner du (uttryckligen genom specifik, välinformerad och otvetydig indikation) om medgivande.

Personuppgiftspolicy

Föreningen samlar in vanliga personuppgifter. Förnamn, efternamn, postadress, postnummer, postort, mobiltelefonnummer, telefonnummer, e-postadress – i de fall kunden angivit. Föreningen samlar inte in personnummer eller känsliga uppgifter såsom etniskt ursprung, politisk åsikt, religionsåskådning eller sexuell läggning. Föreningen förvarar personuppgifter på säker server hos internetleverantören One.com. Föreningen innehar SSL-certifikat (https). Föreningen sparar personuppgifter så länge medlem är betalande medlem. Vid utebliven betalning efter 2 år raderas medlemsuppgifter. Uppgifter hämtade från hemsidans kontaktformulär sparas så länge de är till nytto för föreningen, dock längst 1 år (en medlemskapsperiod om 1 år)

Din rätt till tillgång

Du som medlem har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och få veta hur dessa används av föreningen, efter att de har blivit insamlade. På begäran medlem tillhandahåller föreningen gratis och i elektroniskt format en kopia av personuppgifter. Föreningen skickar enbart medlemsuppgifter till medlem, ej på begäran av tredje part eller utomstående. Vid specialfall, dödsbo, brottsutredning etc. vänligen kontakta föreningen.

Din rätt att bli bortglömd

Om du inte längre vill vara medlem eller återkallar det samtycke som du gett föreningen (genom att ta tillbaka ditt godkännande av medlemsvillkoren), har du rätt att få din information raderad.

Dataöverföring till annan

Du har rätt att överföra din data från föreningen till annan. Detta sker i ett vanligt (text) och maskinläsbart format (semikolonseparerad textfil).

Din rätt att bli informerad

Föreningen informerar dig som medlem alla typer av insamling av personuppgifter. Upplysningen sker innan informationen sker, i dessa medlemsvillkor.

Din rätt att få uppgifter korrigerade

Föreningen säkerställer att du som medlem kan få dina uppgifter uppdaterade om dessa är inaktuella eller felaktiga. Detta sker efter förfrågan till föreningen.

Begränsa behandling av uppgifter

Du som medlem kan begära att dina uppgifter inte behandlas. Uppgifterna finns kvar, men får inte användas. Detta tar inte bort dina uppgifter – de avaktiveras.

Invändning mot direktmarknadsföring

Du som medlem har rätt att stoppa behandlingen av dina personuppgifter, med syfte att använda dem för direktmarknadsföring. Direktmarknadsföring hos föreningen innebär nyhetsbrev & informationsbrev om föreningen och dess verksamhet. Efter begäran stoppas behandling. Innan start av prenumeration och i varje nyhetsbrev framgår hur du stoppar vidare utskick.

Rätten att meddelas

Säkerhet är viktigt. Om det förekommit dataintrång som omfattar dina uppgifter som medlem har du rätt att få vetskap om detta inom 72 timmar efter det att personuppgiftsbrottet blev känt. Dataintrång polisanmäls.

Uppgiftsskyddsombud

Uppgiftsskyddsombud är en av föreningens styrelsemedlemmar. För mer information kontakta föreningen.

Dessa villkor uppdaterades 2018-09-21

BLI MEDLEM I BYGDEGÅRDEN

Det kostar 150:- /år Fyll i ansökan här

BOKA BYGDEGÅRDEN

Anordna ett eget event Boka online här

FRÅGAN ÄR FRI STÄLL DEN HÄR

Det är enkelt att ta kontakt Fyll i ett formulär