Styrelsen

Vi styr och leder arbetet

Stadgar, regelverk, utveckling, framtidsvision. Vi verkar på många olika plan. Styrelsens ideella arbete leder Vendels Bygdegårdsförening framåt.

Vi är utsedda av medlemmarna att förvalta, bevara, utveckla, framtidssäkra, driva på och ge näring till vår förening och bygdegården. Gården är trots allt ett hus med mark.

Styrelsen 2023

Ordförande: Joel Handstedt (vardagar kl. 18-20, 0708-78 73 78)
Kassör: Per Norrlund (vardagar kl. 18-20, 076-827 35 35)

Ledamöter:
Emma Thörn
Tanja Handstedt
Fredrik Karlsson
Per Broberg
Magnus Johansson

Suppleant:
Stefan Alexandersson
Thomas Bertze
Hanna Pettersson

Uthyrningsansvarig:
Ebba af Petersens, 0708-322 755

Synpunkter, feedback, förslag

Kontakta gärna styrelsen. E-post: hej@vendelsbygdegard.se